Umelldung vun äerer Equipe oder Solo

Ganz nei dëst Joer:

Fir äre Equipe unzemellen muss dir bei Aschreiwung 2023.(ob HOME goen )
Klickt ob UMELLEN, an do muss all Coureur agedroen ginn ( entweeder vom Kapitän oder jiddereen fëllt dat selwer aus).